Regler for våbenskabe og våbenopbevaring

Alle vore våbenskabe opfylder våbenlovens  krav !

Når du opbevarer dine jagtvåben, er det dit ansvar at du opbevarer dem i følge våbenloven. Dvs. at dit våbenskab overholder de gældende regler, det er korrekt monteret og naturligvis at dine våben placeres i skabet.
Vil du sikre dig, at du overholder reglerne vedr. opbevaring af våben, kan du læse bekendtgørelsen her.

Opbevaring af våben og ammunition

Våben og ammunition skal opbevares i et godkendt våbenskab jf. nedennævnte.
Våben og ammuniton må gerne ifølge våbenloven opbevares i samme skab.

Reglerne for våbenskabe kræver at dit skab har en relevant test & godkendelse.
Det vil sige  EN1143/1-0 eller SS3492 / SSF3492

• Har du mere end 24 jagtvåben
• Har eller søger reparationstilladelse til våben
• Har eller søger forhandlertilladelse til våben
Skal opbevaringen have et højere godkendelses niveau dvs. EN1143/1-1 

Våbenskabe med egenvægt på under 1000kg, skal fastboltes.Få et våbenskab der overholder reglerne
På GunBox.dk overholder alle våbenskabe reglerne for våbenopbevaring. Det eneste du skal tænke på er sikkerhedsniveau og at skabet bliver monteret korrekt.

Se udvalget af våbenskabe her
 

Bekendtgørelse om våben & eksplosivstoffer

Også kaldet våbenloven

Læs  bekendtgørelsen om eksplosivstoffer 

 

Transport af våben

Loven om transport af våben, må ikke forveksles med loven om opbevaring af våben.
Reglerne for våbentransport gælder kun under transport og altså ikke når våbene opbevares i hjemmet.

Hvad siger loven om transport af våben?


§ 11. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 18, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

 

Se udvalget af GunBox transportbokse til våben

Hvad siger forsikringen om våbentransport?

De regler for våbentransport der beskrives, er fra F&P Forsikring og Pension (Branche organisation for Danske Forsikringsselskaber)

Der henvises til ”Forsikringsbetingelser generelt” underforstået almindelig privat indbo/familie forsikring.

Det er afgørende at den enkelte jæger tager kontakt til sit eget forsikringsselskab og undersøger egne konkrete forsikringsbetingelser. Den enkelte jæger skal oplyse sit eget forsikringsselskab om hvad der præcist er opbevaret.

  • Dækningen er som udgangspunkt begrænset til 5% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Ved dækning der overskrider 5% af forsikringssummen skal der som udgangspunkt laves en særskilt forsikringsaftale.
  • Ved simpelt tyveri fra biler er det som udgangspunkt en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt i aflåst rum, adskilt fra passagerkabinen, og således at genstandene ikke har været synlige udefra.

Transport af våben i Tyskland

Transporterer du dine våben i eller igennem Tyskland, eksempelvis for at deltage i drivjagt. Her skal du være opmærksom på, at der i Tyskland stilles væsentlig strengere krav til opbevaring og transport af våben i bilen, som der gør i Danmark.

  • Våben i biler skal opbevares i et lukket og låst rum, adskilt fra passagerkabinen. Ammunition og bundstykke skal ligeledes opbevares i seperat lukket og låst rum.
  • Reglerne er gældende når der er våben i bilen, dvs. det er ikke tilstrækkeligt at våbnet er under tilsyn under transport. Det skal, til en hver tid, være bag lås og slå som ovenfor beskrevet.


Læs mere om de tyske regler for våbentransport (på tysk)

Transport af våben i Sverige

De regler der er beskrevet, er fra den svenske våbenlov af 8. februar 1996.

Reglerne for våbentransport i Sverige er som udgangspunkt, at sammenligne med den Danske våbenlov.

Læs mere om våbentransport i Sverige (på svensk)

Husk våbenpas i udlandet

Du skal også huske et våbenpas – find formularen her